Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Yhteistyö Liike ry:n kanssa

MliDno-2022-2842

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on toteuttanut liikunnallisia kehitysyhteistyöhankkeita vuodesta 2001 alkaen. Olemme käyneet keskustelua Liike ry:n toiminnanjohtajan kanssa verkko-oppimisympäristön hyödyntämisestä koulutuspalvelujen järjestämiseksi Tansaniassa alueilla, jossa lähiosallistuminen koulutukseen syystä tai toisesta on puutteellista. Kokeilua varten olemme saaneet paikallisen opetusviranomaisten hyväksymää terveystiedon oppimateriaalia. Materiaalista on tehty demoesitys kehitteillä olevaan verkko-oppimisympäristöön WWA, (World Wide Academy on tällä hetkellä työnimi). Demoa on esitelty Tansaniassa ja se on Liike ry:n toiminnanjohtajan mukaan saanut hyvän vastaanoton. WWA-oppimisympäristön kehittämistyötä on tehnyt meillä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva henkilö.
Tavoite on tulevaisuudessa kehittää omaa osaamista ja mahdollisuuksia, luoda uusia yhteistyöverkostoja sekä laajentaa rahoituksen tulovirtaa. Kokouksessa esitellään WWA-sivusto ja sivustolla oleva swahilin-kielinen terveystiedon materiaali.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.