Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 22.6.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Pyrhönen, heikki.pyrhonen@gmail.com

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Kauko Väisänen sekä Tarja Puustinen-Kiljunen. 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 22.6.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Väisänen sekä Nina Kurki.