Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Otavian strategiatyö

MliDno-2022-3099

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Johtokunnan kokouksessa esitellään meneillään olevaa strategiatyötä ja sen etenemistä syksyn 2022 aikana.
Esityksen päätteeksi käydään keskustelua miten johtokunta voisi olla mukana strategiatyössä. Strategiatyötä esittelevät Jukka Tikkanen ja Anne Rongas.

Otavian strategiatyö jatkuu syksyllä seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • 8.-9.8. Kehittämispäivät 
  • 7.10. Foorumi 
  • 8.8. Learning Cafe
  • 9.8. Maanantain purku & Keskustelua kärjistä & Tiimityön esittely
  • 12.9.-28.9. Strategialuonnoksen yhteiskirjoittaminen vapaaehtoisille
  • 15.8.-15.9. Tiimityö: Kirje menneisyydestä eli menneen reflektointia & tiimikohtaisen toimintasuunnitelman valmistelu
  • 7. tai 15.10. Foorumi Strategian esittely & Tiimien toimintasuunnitelmien esittely
  • ?.11. Keskustelua strategiasta, toimintasuunnitelmasta

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Käydään keskustelua johtokunnan mahdollisuudesta osallistua strategiatyöhön syksyn 2022 aikana. Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Jukka TIkkanen sekä Anne Rongas saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi kertomaan Otavian strategiatyöstä.
Tanja Puustinen-Kiljusen varajäsen Seija-Liisa Ruhanen osallistui kokoukseen klo 17:10.

Strategiatyöskentelystä kiinnostuneet johtokunnan jäsenet ilmoittaa johtaja-rehtori Harri Jokiselle henkilökohtaisesti, ovatko he halukkaita osallistua Otavian strategiatyöskentelyyn.

Merkittiin tiedoksi.