Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

a) Maksuaikataulusopimus koskien Mikkelin kaupungin Nettilukion takaisin OKM:lle maksettavia valtionosuuksia

Päätöksen perusteella valtiolle palautettavan määrän maksamisen tulee alkaa 31.8.2020 ja se tulee maksaa viimeistään 31.3.2023 mennessä. 
Koron perimättä jättämisestä on päätetty jo opetus- ja kulttuuriministeriön perusteettoman edun takaisinperintäpäätöksessä 18.12.2019 (OKM 5/591/2019).

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Mikkelin kaupunki ovat käyneet neuvottelut korkeimman hallinto-oikeuden 18.1.2022 (H62/2022) antaman päätöksen johdosta ja sopineet perusteettoman edun maksamisen tarkemmasta maksuaikataulusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Mikkelin kaupunki ovat sopineet, että Mikkelin kaupunki maksaa perusteettoman edun yhteensä 13 248 033,00 euroa ilman korkolain (633/1982) mukaisia vuosittaisia korkoja 1.12.2022 – 30.6.2024 välisenä aikana ja kolmessa (3) erässä seuraavasti:

  1. 1.12.2022 mennessä 4 416 011,00 euroa
  2. 30.6.2023 mennessä 4 416 011,00 euroa
  3. 30.6.2024 mennessä 4 416 011,00 euroa

YHTEENSÄ 13 248 033,00 euroa

 

b) Kaupunginhallitukselle tehty selvitys

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6..6. §242 käsitellyt selvitystä valtionosuuksien takaisinperinnästä Otavan Opiston nettilukiokoulutuksesta. Selvitys ja siihen liittyvä aikajanaliite löytyvät kaupungin verkkosivuilta, https://www.mikkeli.fi/sisalto/tietoja-mikkelista/hankkeet-ja-projektit/selvitys-valtionosuuksien-takaisinperinnasta-otavan-opiston-nettilukiokoulutuksesta

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi käytiin keskustelua Mikkelin kaupungin Patu-ohjelmaan liittyvää lukioselvistystä: "Mikkelin kaupungin Patu-ohjelmaan (palvelut ja tulevaisuus) kuuluu 12 kohdan lisäselvitysten lista. Tällä lisäselvitysten listalla on lukioselvitys, jonka tarkoitus on selvittää lukiokoulutuksen kokonaisuutta tulevaisuudessa, Otavian liikelaitos ja kaupungin lukio sekä ESEDU."

Samalla sovittiin syksyn ensimmäiseksi kokouspäiväksi 21.9.2022.