Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Pyrhönen, heikki.pyrhonen@gmail.com

Johtokunnan kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jos paikalla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä

Päätös

Johtokunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.