Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Kurki sekä Jukka Kumpusalo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Terhi Patja, terhi.patja@gmail.com

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.