Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.