Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Otavian talousarvioraami 2019

MliDno-2018-1779

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi
  • Mari Komulainen, taloussuunnittelija, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

17.5. on käyty talousarvioon liittyvät raamineuvottelut Mikkelin kaupungin talousjohdon kanssa.
Raamineuvotteluissta sovittiin, että Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia tavoittelee 23 000 euron kateylijäämää.
Kokouksessa esitellään raamissa sovitun tuloksen jakautuminen tulojen ja kustannusten osalta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Komulainen, taloussuunnittelija, mari.komulainen@mikkeli.fi
  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talous- ja elinvoimapalvelut, Mikkelin kaupungin sivistystyksen ja hyvinvoinnin palvelualue.