Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Liikelaitos Otavian talousseurantaraportointi ajalta 1.1. –30.4.2019

MliDno-2019-1152

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi
  • Mari Komulainen, taloussuunnittelija, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kevään talousraportointi on päätetty toteuttaa normaalista rytmistä poiketen tammi-huhtikuulta 2019. Tällä pyritään varmistamaan se, että taloushallinnon palveluntarjoajan vaihdoksesta ja käyttöönottoprojektin venyneistä aikatauluista huolimatta raportoitava taloustieto olisi oikeellista ja alkuvuoden kirjanpitoon tehtävät korjaukset valmiina.
Talouden seurantaraportointi 1–4/2019 viedään kaupunginhallituksen 10.6. kokoukseen ja sieltä edelleen kaupunginvaltuuston 17.6. kokoukseen. Raportointi viedään KH:n käsittelyyn odottamatta lautakuntien käsittelyä, joten aikataulu saadaan pidettyä alkuperäisen suunnitelman mukaisena. 
Lisätietoja tähän liittyen antavat tarvittaessa Heikki Siira ja Tiia Tamlander.

Seurantaraportin aiheuttamat toimenpiteet: Opetus- ja Kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionavustusta ei ole vielä saatu OKM:n ylijohtajan kanssa 2018 käydyissä keskusteluissa sovitun periaatteen mukaisesti. Vaikutus näkyy erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumassa. Tietoa lukiokoulutuksen rahoituksen kirjautumisen ajankohdasta tämän vuoden osalta ei ole joka aiheuttaa tietynlaista epävarmuutta toimintaan. Odotusarvo kuitenkin on, että lukiokoulutuksen valtionosuus toteutuu suunnitellusti ja maksetaan takautuvasti myöhemmin tänä vuonna. Opiskelijamäärien positiivinen kehitys erityisesti lukiokoulutuksen osalta mahdollistaisi suunnitellun toteuman.
Lähtökohtaisesti toimintaa tullaan tämän vuoden aikana kehittämään siten, että tulevaisuudessa riippuvuus lukiokoulutuksen rahoituksesta vähenee. Kehittämisen painopistettä tullaan siirtämään perusopetuksen verkko-opetuksen kehittämiseen sekä vapaan sivistystyön valtionrahoituksen ulkopuolella olevaan toiminnan kehittämiseen. 
Asuntolan arvioitua huonompi käyttöaste sekä arvioitua vähäisempi aikuisten perusopetuksen kurssien suoritusmäärä vähentää ennakoitua tulosta perusopetuksen rahoituksen osalta. Vähäisempi kurssien suoritusmäärä johtuu kurssien toteutukseen liittyvän vaikuttavuuden kasvattamisesta = halutaan varmistaa, että opiskelija oppii paremmin kuin aiemmin. Asuntolan käyttöaste on jäänyt odotettua alhaisemmaksi. Käyttöasteen nostamiseen pyritään kiinnittämään huomiota oppilasvalinnoissa syksyä 2019 ajatellen. 
Hanketoimintaa tullaan edelleen kehittämään palvelemaan enemmän rahoitettavien koulutusmuotojen kehittämistä.


Kokouksessa esitellään tarkemmin tiedoksi ja keskusteltavaksi Otavan Opiston ajankohtainen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Tiedoksi

Päätös

Merkitään tiedoksi.  Lisäksi merkitään: Johtokunta edellyttää, että Mikkelin kaupungin johto sekä päättäjät ovat tiedostaneet lukiokoulutuksen rahoitukseen liittyvät riskit.

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin talouspalvelut, Elina Rahikainen, Mari Komulainen