Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Haetaan Tilastokeskukselta perusopetuksen oppilaitostunnusta Nettiperuskoululle sekä Otavan Opiston lähiopetukselle.

MliDno-2019-479

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa järjestettävässä aikuisten perusopetuksessa ei ole olemassa toimintaa varten perustettua oppilaitosta, jolla on oppilaitostunnus. Aikuisten perusopetusta on järjestetty Otavan Opiston yhteydessä. Aikuisten perusopetusta järjestetään lähiopetuksena Otavassa ja kaupungissa sekä verkko-opetuksena. Aikuisten perusopetuksen osallistujamäärät ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Oppilashallintojärjestelmän mukaan vuoden 2019 lopussa lähiopetuksessa oli 112 opiskelijaa jotka ovat maahanmuuttajaopiskelijoita. Nettiperuskoulussa oli 7.5.2019 109 päätoimista opiskelijaa sekä 218 aineopiskelijaa.
Tilastokeskuksen Marko Ylitalon kanssa on käyty keskustelua 26.3. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian aikuisten  perusopetuksen oppilaitostunnuksen hakemista varten. Valmistelusta on sovittu liikelaitos Otavian johtokunnan kokouksessa 19.2.2019. Marko Ylitalon mukaan hänellä ei ole tiedossa tällä hetkellä oppilaitosta, jossa järjestetään pelkästään aikuisten perusopetusta. Ylitalo totesi vielä, että koulutusjärjestelmä muuttuu ja opetuksen järjestämistavat muuttuvat ja se on hyvä asia jos siihen reagoidaan. 
Ylitalo toi esille oppilaitostunnuksen hakemiseen liittyvästä prosessista sen, että tulee olla hallinnollinen päätös oppilaitostunnuksen hakemisesta samalla tavoin kuin toimittiin haettaessa nettilukiolle oppilaitostunnusta.
TIlastokeskukselle ilmoitetaan tilastot vielä tulevana syksynä mutta sen jälkeen tiedonsiirto tapahtuu valtakunnallisessa palvelussa, Koskessa. 
(Koski kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Tiedot kootaan yhteen olemassa olevista ja nyt perustettavista rekistereistä. Opetushallitus rakentaa palvelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koski-palvelun tarvitsema laki tuli voimaan 1.1.2018. Koski-palvelu on suunnitelmien mukaan käytössä täydessä laajuudessaan vuonna 2019).

TIlastokeskuksella ei ole tietoa siitä, kenelle oppilaitostunnuksen antamiseen liittyvä tehtävä Kosken käyttöönoton jälkeen siirtyy. Mutta jos aikuisten perusopetuksen oppilaitostunnusta päätetään hakea niin ensi syksyn jälkeen tiedot annettaisiin Tilastokeskukselle ko. oppilaitoksen järjestämänä toimintana ja jatkossa Koskeen. Tilastokeskukselta tunnusta tulee hakea ennen syksyä.

Oppilaitoksen nimeen liittyvästä asiasta on käyty keskustelua sisäisesti Seutukampus-tiimin sekä nettikoulutuksen kanssa. Keskusteluissa on päädytty siihen, että oppilaitostunnusta haetaan Otavia nimellä. Toimipisteinä olisivat Otavan Opiston lähiopetus ja Nettiperuskoulu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Haetaan Tilastokeskukselta perusopetuksen oppilaitostunnusta. Oppilaitoksen nimi on Otavia. Toimipisteinä Otavan Opiston lähiopetus ja Nettiperuskoulu.
 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluelue Virpi Siekkinen sekä Tiina Turunen.