Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ehdokasasettelu SKY:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2020-2022.

MliDno-2018-1009

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Suomen Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous pidetään 8.10.2019 kello 15.00 Turun kristillisellä opistolla. Kokouksessa valitaan Kansanopistoyhdistyksen hallitukseen neljä (4) jäsentä toimikaudelle 2020-2022. 

Vaalivaliokunta on vahvistanut ehdokasasettelun aikataulun siten, että ehdokasasettelu alkaa 23.4. ja esitykset hallituksen jäseniksi tulee tehdä 30.8.2019 mennessä. Vaalivaliokunta tekee tämän jälkeen oman pohjaesityksensä vuosikokoukselle. Henkilövaaleja koskevia esityksiä voidaan tehdä vielä itse kokouksessa. Kaikki tehdyt esitykset ovat mukana vaalissa.

Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen joukosta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain 4 erovuorossa, puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi.  

Hallituksen puheenjohtaja Helena Ahonen (Seurakuntaopisto) on valittu tehtäväänsä kolmivuotiskaudelle 2019-2021. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Jukka Tammisuo (Suomen Nuoriso-Opisto), Tatja Karvonen (Peräpohjolan Opisto), Pekka Knuutti (Karstulan Evankelinen Opisto) ja Susann Friman (Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby).

Jokainen Kansanopistoyhdistyksen jäsenyhteisö voi esittää ehdokasta/ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Ehdokasilmoituksessa tulee olla ehdokkaan nimi ja lyhyt esittely sekä perusteet hänen valinnalleen sekä esittävän jäsenyhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus.

Hallituksen erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen, yhdistyksen säännöissä ei ole rajoitettu hallituksen jäsenten toimikausien määrää. Myös uudelleen valittaviksi ehdotettavista tulee tehdä vaalijärjestyksen mukainen ehdokasilmoitus.
Ehdokasilmoitukset toimitetaan yhdistyksen toimistolle (toimisto@kansanopistot.fi tai Suomen Kansanopistoyhdistys, Vaalivaliokunta, Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki)


Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Kymenlaakson opiston rehtori Olli Laurila


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Johtokunta käy keskustelua tarpeesta esittää omaa ehdokasta.

Päätös

Johtokunta esittää Minnä Vähämäkeä SKY:n jäsenehdokkaaksi.