Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Hasanen sekä Vesa Sorasahi.

Päätösehdotus

Hyväksytään.

Päätös

Valittiin Satu Hasanen sekä Satu Soivanen.