Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Liikelaitos Otavian toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

MliDno-2020-449

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Kuntalain 65 §:n mukaan “Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten”. “Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tehtävistä määrätään hallintosäännössä”.

Kuntalain 67 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. laatia liikelaitoksen tilinpäätös.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintasäännön 5§:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen toimintakertomuksesta ja hyväksyy ehdotuksen tilinpäätökseksi. 

Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot torstaihin 27.2.2020 mennessä.
Meidän IT ja Talous Oy (Meita) laatii kaupungin tilinpäätöksen. 

Mikkelin kaupungin antaman tilinpäätösohjeen 2019 mukaisesti liikelaitoksien toimintakertomukseen on kirjattava esitys kaupunginvaltuustolle tuloksen käsittelystä. 

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä annetaan erillisellä lomakkeella. Selonteko palautetaan samassa yhteydessä toimintakertomuksen kanssa. 

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintakertomus ja tilinpäätösaineisto vuodelta 2019 ovat esityslistan liitteenä. 
Aineisto käsitellään johtokunnan kokouksessa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden ylijäämä 235 483,49 euroa siirretään tilikauden ylijäämätilille. 

Johtokunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään toimintakertomukseen/tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi johtokunnalle kaupunginhallituksen 30.3.2020 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.
 

Päätös

Otavian liikelaitoksen johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi Otavian liikelaitoksen johtokunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset tuodaan tiedoksi johtokunnalle kaupunginhallituksen 30.3.2020 tilinpäätöskäsittelyn jälkeen.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhaliitus; Ari Liikanen. Talous- ja elinvoimapalvelut; Heikki Siira, Tiia Tamlander, Pirkko Muinonen, Elina Rahikainen. Mikkelin kaupungin sivistystyksen ja hyvinvoinnin palvelualue; Virpi Siekkinen.

Käsitellyt asiat