Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 23.2.2021

§ 7 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

MliDno-2021-938

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi
  • Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija, pirkko.muinonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 65 §:n mukaan “Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten”. “Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tehtävistä määrätään hallintosäännössä”.

Kuntalain 67 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. laatia liikelaitoksen tilinpäätös.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintasäännön 5§:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen toimintakertomuksesta ja hyväksyy ehdotuksen tilinpäätökseksi. 

Otavian toimintakertomus ja tilinpäätösaineisto vuodelta 2020 ovat esityslistan liitteenä.

Otavia on vahvistanut asemaansa yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena palvelun tuottajana ja kehittäjänä. Vahvistuminen on näkynyt verkko-opiskelijoiden määrän kasvuna. 

Opiskelijamäärien kasvua on tapahtunut myös aikuisten perusopetuksena toteutettavassa lähiopetuksessa. Alueellisesti ja valtakunnallisesti vuoden aikana toteutettiin hankkeita, jotka tukevat liikelaitoksen perustoimintaa. Vapaan sivistystyön kurssitarjontaa on kehitetty painottaen pitkiä kurssien merkitystä. Tuloksena mm. vuoden kestävä lääketieteen opintoihin valmistava kurssi jatkuminen ja pitkäkestoinen luontovalokuvauskurssi

Vapaan sivistystyön opintoviikkojen määrä on rahoituksen osalta sidottu 1410 opintoviikkoon. Valtionosuusrahoitusta ei saada tämän ylittävältä osalta. Vapaan sivistystyön opintoviikkojen toteuma oli 1735 opintoviikkoa. Tuloiksi on ylittävältä osalta kirjautunut ainoastaan osallistujamaksuja. Koronatilanne aiheutti vapaan sivistystyön osalta kurssien peruuntumisia. Valtio tuki vapaan sivistystyön korona-avustuksella taloutta toteutumattomien kurssien osalta n. 70 000 eurolla. 

Kokouksessa esitellään Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintakertomus ja tilinpäätös 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija, pirkko.muinonen@mikkeli.fi
  • Jari Kinnula, lukiokoulutuksen rehtori, jari.kinnula@otavia.fi

Hyväksytään Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintakertomus ja tilinpäätös 2020.

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus sekä talous- ja elinvoimapalvelut; Tiia Tamlander, Pirkko Muinonen, Elina Rahikainen.