Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 23.2.2021

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Takatalo ja Nina Kurki.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Terhi Patja, terhi.patja@gmail.com

Hyväksytään.