Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 23.2.2021

§ 9 Muut asiat