Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sähköinen pöytäkirjan tarkastus / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

MliDno-2019-481

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Kaupungin sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi. 

Toimintamalli nopeuttaa ja helpottaa pöytäkirjantarkastuksen jälkeisiä työvaiheita. Kun tarkastamista ei tehdä tulostetusta paperiasiakirjasta, tarkastaminen ei ole enää sidottu Otavassa sijaitsevan hallintorakennuksen tiloihin. Tämä vähentää kulkemista ja aikataulujen sovittelemista. Tarkastamisen voi tehdä missä tahansa.

Kaupunginhallitus päätti, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginhallituksessa kokeiluna 1.6.2018 alkaen ja kokeilun tulosten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 kokouksesta alkaen. 

Sen lisäksi,että hyväksyntä voidaan tehdä sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on syytä joustavuuden vuoksi ottaa käyttöön sähköpostilla todennettu pöytäkirjan tarkastus.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Johtokunta päättää, että mahdollisuus sähköiseen pöytäkirjan tarkastukseen otetaan käyttöön johtokunnan kokouksissa seuraavasta kokouksesta alkaen.
 

Päätös

Hyväksyttiin.