Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Käyttösuunnitelma vuodelle 2019

MliDno-2019-478

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön  29§:n mukaan johtokunta tehtäväalueellaan päättää talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä.

Otavan Opiston liikelaitoksen 2019 talouden käyttösuunnitelma jaetaan ja esitellään kokouksessa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi
  • Mari Komulainen, taloussuunnittelija, mari.komulainen@mikkeli.fi

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy Otavan Opiston vuoden 2019 talouden käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi merkitään, että, johtokunta muuttaa käyttösuunnitelman 2.2 työvaliokunta -kohtaa "Työvaliokuntaan kuuluvat johtaja-rehtori, vararehtori ja kolme johtaja-rehtorin valitsemaa henkilöä" joka muutetaan näin: "Työvaliokunta koostuu, johtaja-rehtorista, vararehtorista ja kahdesta johtaja-rehtorin valitsemasta henkilöstä sekä henkilökunnan valitsemasta johtokunnan henkilöstön edustajasta."

 

 

 

Tiedoksi

Talouspalvelut Heikki Siira sekä Tiia Tamlander, tilintarkastaja Elina Hämäläinen, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Virpi Siekkinen.