Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Talous- ja tulevaisuusohjelma / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

MliDno-2020-953

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on suunnitellut Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuuston infossa 27.4.2020 esiteltiin TATU- ohjelmaluonnos. Kaupunginhallitus toimii TATU -ohjelman ohjausryhmänä. Ohjelmassa on viisi valmisteluryhmää (Elinvoima, Henkilöstö, KOPA, SIHY ja ASTO), joihin on nimetty luottamushenkilöt hallituksesta ja/ tai lautakunnista, henkilöstön edustajat sekä pyydetty asiantuntijoita kaupungin sidosryhmistä. Alatyöryhmien viranhaltijat työstävät aihealueittain valmisteluryhmille selvitykset. TATU -ohjelman konkreettiset toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa ja sisällyttämään elokuussa valmisteltavaan TA -raamiin 2021. Kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelman kokouksessaan 11.5.2020.

Talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU -ohjelman) tavoitteeksi on asetettu selvittää ja löytää toimenpiteitä, joilla Mikkelin kaupunki vastaa nyt ja tulevaisuudessa sille annettuun palvelutehtävään siten, että talous on kestävällä pohjalla. Valmisteluryhmien tehtävänä on etsiä ja valmistella säästö- ja sopeutustoimenpiteitä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä toteutettavaksi. Erityistä huomiota kiinnitetään elinvoimavaikutusten arviointiin. Tehtävänannossa hyödynnetään aiempia selvityksiä (mm. kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma). Valmisteluryhmien esitykset kaupunginhallitukselle esitetään kaupunginhallituksen kokouksessa 22.6.2020.

Johtaja-rehtori antaa kokouksessa tilannekatsauksen hyvän elämän valmisteluryhmän työn tämänhetkisestä vaiheesta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimapalvelut; Heikki Siira, Tiia Tamlander, Pirkko Muinonen, Elina Rahikainen