Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ehdokasasettelu Suomen kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseniksi

MliDno-2020-1269

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous pidetään 23.9.2020 kello 15.00 Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä.  Kokouksessa valitaan Kansanopistoyhdistyksen hallitukseen neljä (4) jäsentä toimikaudelle 2021-2023.
Vaalivaliokunta on vahvistanut ehdokasasettelun aikataulun siten, että ehdokasasettelu alkaa 24.4.2020 ja esitykset hallituksen jäseniksi tulee tehdä 14.8.2020 mennessä. Vaalivaliokunta tekee tämän jälkeen oman pohjaesityksensä vuosikokoukselle. Henkilövaaleja koskevia esityksiä voidaan tehdä vielä itse kokouksessa. Kaikki tehdyt esitykset ovat mukana vaalissa.
 
Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen joukosta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain 4 erovuorossa, puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi.  
Hallituksen puheenjohtaja Helena Ahosen (Seurakuntaopisto) on tehtäväänsä valittu kolmivuotiskaudelle 2020-2022. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Björn Wallén (Lärkkulla folkakademi), Pauli Karihtala (Pohjantähti-opisto) Ari-Pekka Lundén (Kiljavan opisto) ja Jukka Palola (Jämsän Kristillinen Kansanopisto).
 
Jokainen Kansanopistoyhdistyksen jäsenyhteisö voi esittää ehdokasta/ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Ehdokasilmoituksessa tulee olla ehdokkaan nimi ja lyhyt esittely sekä perusteet hänen valinnalleen sekä esittävän jäsenyhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus.
 
Hallituksen erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen, yhdistyksen säännöissä ei ole rajoitettu hallituksen jäsenten toimikausien määrää. Myös uudelleen valittaviksi ehdotettavista tulee tehdä vaalijärjestyksen mukainen ehdokasilmoitus
Otavan Opistolla/Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavialla on ollut oma edustaja kansanopistoyhdistyksen hallituksessa viimeksi 2016.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Valtuutetaan johtaja-rehtori tekemään tarvittaessa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian ehdotus kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2021 - 2023.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.