Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Teresa Gestranius, toimistosihteeri, teresa.gestranius@otavia.fi

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka Kumpusalo ja Satu Soivanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Terhi Patja, terhi.patja@gmail.com

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.