Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.