Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Liikelaitos Otavian talousarvioraami vuonna 2021

MliDno-2020-1587

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

11.5.2021 on käyty talousarvioon liittyvät raamineuvottelut Mikkelin kaupungin talousjohdon kanssa.

Raamineuvotteluissta sovittiin, että Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia tavoittelee 23 000 euron kateylijäämää.

Kokouksessa esitellään raamissa sovitun tuloksen jakautuminen tulojen ja kustannusten osalta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talous- ja elinvoimapalvelut