Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ehdokasasettelu Suomen kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseniksi 2022-2024

MliDno-2021-2279

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous pidetään 29.9.2021.  Kokouksessa valitaan Kansanopistoyhdistyksen hallitukseen neljä (4) jäsentä toimikaudelle 2022-2024.

Vaalivaliokunta on vahvistanut ehdokasasettelun aikataulun siten, että ehdokasasettelu alkaa 29.3.2021 ja esitykset hallituksen jäseniksi tulee tehdä 31.8.2021 mennessä. Vaalivaliokunta tekee tämän jälkeen oman pohjaesityksensä vuosikokoukselle. Henkilövaaleja koskevia esityksiä voidaan tehdä vielä itse kokouksessa. Kaikki tehdyt esitykset ovat mukana vaalissa.

Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen joukosta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain 4 erovuorossa, puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi.  

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Helena Ahonen (Seurakuntaopisto) sekä hallituksen jäsenet Juha-Matti Holopainen (Laajasalon opisto), Ulla Huhtilainen (Joutsenon Opisto), Juha Kaivola (Turun kristillinen opisto) ja Jaana Laitila (Alkio-opisto).

Jokainen Kansanopistoyhdistyksen jäsenyhteisö voi esittää ehdokasta/ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

 Ehdokasilmoituksessa tulee olla ehdokkaan nimi ja lyhyt esittely sekä perusteet hänen valinnalleen sekä esittävän jäsenyhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus. Ehdokasilmoitus tulee toimittaa Suomen Kansanopistoyhdistykseen sähköpostiin: toimisto(at)kansanopistot.fi

Hallituksen erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen, yhdistyksen säännöissä ei ole rajoitettu hallituksen jäsenten toimikausien määrää. Myös uudelleen valittaviksi ehdotettavista tulee tehdä vaalijärjestyksen mukainen ehdokasilmoitus

Otavan Opistolla/Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavialla on ollut oma edustaja kansanopistoyhdistyksen hallituksessa viimeksi 2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Valtuutetaan johtaja-rehtori tekemään tarvittaessa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian ehdotus kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2022 - 2024.

Päätös

Johtaja-rehtori valtuutettiin tekemään tarvittaessa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian ehdotus kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2022 - 2024.

 

Tiedoksi

Liikelaitos Otavian henkilöstö