Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Soivanen sekä Erkki Takatalo.

Päätösehdotus

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.