Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat

Päätös

Harri Jokinen piti lyhyen tilannekatsauksen meneillään olevista asioista.