Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan selvitys ja lausunto aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun  ISAVI/6752/2020

MliDno-2020-2187

Valmistelija

  • Jari Kinnula, lukiokoulutuksen rehtori, jari.kinnula@otavia.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan selvitystä ja lausuntoa ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta syksyllä 2020.

Asia esitellään kokouksessa. Asian liitteet on salassapidettäviä JulkL (621/1999) 24.1 §:n 32-k.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kinnula, lukiokoulutuksen rehtori, jari.kinnula@otavia.fi

Mikkelin kaupungin liikelaitoksen johtokunta päättää antaa kokouksessa esiteltävän lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle tehtyyn kanteluun asiassa ISAVI/6752/2020.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Johtokunta hyväksyi Otavian valmisteleman vastineen aluehallintovirastolle toimitettavaksi. 

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin kirjaamo, aluehallintovirasto sekä Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.