Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 10.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Liikelaitos Otavian lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

MliDno-2020-1115

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 15.6.2020, §50, tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2019. Samalla tarkastuslautakunta esitti kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2020 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt selvitykset tarkastuskertomuksen kokouksessaan 5.10.2020, §74.
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavialta ei ole pyydetty selvitystä tarkastuskertomukseen.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on pyydetty viemään selvityksineen tiedoksi lautakunnille/johtokunnille, joilta ei ole pyydetty omia selvityksiä. Näitä ovat Etelä-Savon pelastuslautakunta ja Mikkelin kaupungin kunnallinen liikelaitos Otavia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus merkitään selvityksineen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Kaupunginhaliitus