Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

Länsirannan yt/yksityistiemerkki, merkki nro 871, tekstillinen lisäkilpi: Yksityistie

Kukkamäen yt/uudelleenjärjestäytyminen 2016

Paakkarin yt/parantamisavustus 2016, myönnetty 50 %, enintään kuitenkin 2.000,00 €

Kärpinrannan yt/parantamisavustus 2016, myönnetty 50%, enintään 1.204,30 €

Viinamäen yt/parantamisavustus 2016, myönnetty 50 %, enintään 2.644,00 €

Salosaaren yt/parantamisavustus Niemekkeentielle, myönnetty 50 %, enintään 3.000,00 €

Sairilan yt/kunnan suostumus liikennepeilille

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.