Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taina Harmoinen ja Jyrki Härkönen. Pöytäkirja tarkastetaan maaseututoimistossa 28.04.2016 ja se on nähtävänä 29.04.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.