Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Etelä-Savon maitotilojen tämänhetkinen tilannekatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi lautakunnalle merkittin tiedoksi:

Yksityistielain uudistamistyöryhmä: vastuuasiat, toimitukset siirtyvät maanmittauslaitokselle. Valitusasiat: jäävätkö kuntien käsiteltäväksi vai siirretäänkö käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus, kustannukset, asioiden ruuhkautuminen. Kuntaliiton kokous 28.4.2016 Kuntaliitossa. Jos valitusasiat siirtyvät kunnilta pois, samalla tieavustukset saattavat poistua. Tieasiat itsehallinntoalueelle, avustukset ja riita-asiat.

Lautakunnan edustajien vierailu POS ELY:n: ELY:n teiden kunnostus. Vierailu sovittava syksykesälle. Olli Miettinen valmistelee.

Porsaskosken-Kovasenluoto yt:n risteyksen liikenneturvallisuushanke otetaan esille ELY:n vierailulla. 

VOK -hankkeet (Hintsala ja Löytövitsiälä)


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.