Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Vuoden 2015 kunnossapitoavustukset yksityisteille

MliDno-2015-1269

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnossapitoavustukset vuodelle 2015 olivat tiekuntien haettavissa ajalla 2.-28.2.2015. Kunnossapitoavustusta vuonna 2015 maksetaan eri kunnossapitoluokkien teille seuraavasti:

I-lk Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie = 700 €/km

II-lk Pysyvän asutuksen pääsytie = 450 €/km

III-lk Muu järjestäytynyt yksityistie = 150 €/km

Myönnettävästä avustuksesta vähennetään avustussäännösten puitteissa 15 % mikäli hakemus on myöhästynyt tai tiekunta ei ole kantanut yksikkömaksuja tieosakkailta ilman hyväksyttävää syytä.

Vuoden 2015 kunnossapitoavustuksista yhteenvetotaulukko liitteenä nro 1.

 

Päätösehdotus

Kunnossapitoavusstukset vuodelle 2015 myönnetään liitteen nro 1 mukaisesti.

Päätös

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyi kunnossapitoavustukset vuodelle 2015 liitteen 1 mukaisesti seuraavin muutoksin:

Paloselän yt: II-luokkaan 0,98 km ja III-luokkaan 0,500 km = 516,00 euroa

Mullikkaan yt: I-luokkaan 9,4 km ja II-luokkaan 4,5 km ja III-luokkaan 1,9 km = 8.890,00 euroa

Kitereen yt: I-luokkaan 1,23 km

Notkomäen yt: Avustus jätettiin käsittelemättä, kunnes tiellä oleville liikennemerkeille esitetään tiekunnan päätös.

Hiihtovuoren yt: Avustusta ei myönnetä, koska tien alussa on puomi, jolla rajoitetaan ulkopuolista liikennettä.

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto on perustanut uusia tiekuntia. Koska kaikkia pyydettyjä toimituksia ei ole ennätetty pitämään vuoden 2014 puolella, maksetaan uusien tiekuntien kunnossapitoavustus ko. vuodelle takautuvasti. Lisäksi kaikille uusille tiekunnille maksetaan vuoden 2015 kunnossapitoavustus.
Notkomäen yt:n kunnossapitopäätös on jätetty 17.6.2015 pöydälle. Notkomäen yt on poistanut umpitien merkit, joten vuoden 2015 kunnossapitoavustus voidaan maksaa.

Avustuksen maksaminen edellyttää tiekunnan nimiin avattua pankkitiliä, johon avustus maksetaan.


Yhteenveto vuoden 2014 ja 2015 maksettavista kunnossapitoavustuksista liitteenä nro 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Uusille tiekunnille maksetaan vuoden 2014 ja 2015 kunnossapitoavustukset liitteen nro 5 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ao. tiekunnat