Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteelle/Metelinniementie, puominpitolupa

Jokikorven yt/uudelleen järjestäytyminen

Hakojoki-Paajalan yt/rumpuavustus 2015, kahden rumpuputken uusimiseen 50 % ja enintään 750,00 €

Mustikkamäen yt/peruskorjaus 2015, enintään 3.300,00  €

Kätmälammen yt/routavaurion korjaus, enintään 840,00 €

Kivimäen yt/peruskorjaus 2015, tielanan kunnostukseen enintään 1.250,00 €

Kommelin yt/parantamisavustus 2015, enintään 1.497,00 €

Liikalan yt/parantamisavustus 2015, enintään 700,00 €

Mankalin yt/parantamisavustus 2015, enintään 1.500,00 €

Paakkarin yt/parantamisavustus 2015, avustusta ei myönnetty, koska tie ei palvele pysyvää asutusta eikä tien vaikutuspiirissä ole muihin vastaaviin yksityisteihin nähden mitään sellaista, joka edellyttäisi avustuksen myöntämistä harkinnan perusteella.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.