Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Vesiosuuskunta Majava/ Halonharju-Tervalahti -viemäröintihankkeen jätevesiliittymän hinnan vahvistaminen (lisäpykälä)

MliDno-2015-2017

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Maaseutu- ja tielautakunta myönsi 15.11.2013 Vesiosuuskunta Majavalle 160.500 euroa vesihuoltoavustusta käytettäväksi Halonharju-Tervalahti-alueen viemäröintiin ja vesihuoltoverkon laajentamiseen mainitulla alueella. Samalla merkittiin ennakkoon neljä viemäriliittymää à 8.885 euroa Mikkelin kaupungille hankkeen toteuttamisalueelta ensisijaisina liittyminä edelleen luovutettaviksi rakentamisvaiheen päätyttyä mahdollisille jälkiliittyjille maaseutu- ja tielautakunnan kulloinkin vahvistamaan hintaan.

Hanke toteutui ennakko-odotuksiin nähden erinomaisesti sekä kustannustehokkaasti ja hanke on valmistunut 30.11.2014. Viemäriliittymän hinnaksi on vahvistettu 6.187,70 euroa, joten Mikkelin kaupungille palautetaan yhteensä 10.789,20 euroa liittymismaksuja ennakon ja toteuman erotuksena..

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Maaseutu- ja tielautakunta toteaa, että Halonharju-Tervalahti-vesihuoltohankkeen yhteydessä ennakkoon Mikkelin kaupungille merkittyjen neljän viemärin liittymismaksun lopullinen hinta on 6.187,70 euroa ja että hanke on valmistunut 30.11.2014, josta liittymähinnan korko aletaan määrittää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesiosuuskunta Majava/Martti Kääriäinen, kaupunginhallitus