Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jyrki Härkönen ja Pirjo Kartano. Pöytäkirja tarkastetaan maaseututoimistossa 6.10.2015 ja se on nähtävänä 07.10.2015.

Päätös

Hyväksyttiin.