Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminta-avustus 2016

MliDno-2015-1939

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelija maaseutupäällikkö Kari Mikkonen puh. 044 794 2150
Mikkelin 4H-yhdistys ry hakee toiminta-avustusta vuoden 2016 toimintaan. Mikkelin 4H-yhdistyksen avustus kohdentuu toimihenkilöiden palkkaukseen, kerhotoimintaan ja nuorten koulutuksen kehittämiseen, nuorten työpalvelutoimintaan sekä aarimaiden vuokraustoiminnan organisoimiseen.

Mikkelin maaseutu- ja tielautakunta myönsi vuodelle 2014 toiminta-avustusta 80 500 euroa ja 70 000 euroa vuodelle 2015. Mikkelin 4H-yhdistys ry anoo vuodelle 2016 toiminta-avustusta 75 000 euroa.

Mikkelin 4H-yhdistys on toimittanut hakemuksen liitteeksi selvityksen kuinka yhdistyksen toiminta tukee Mikkelin kaupungin strategiaa. Mikkelin kaupungin toiminta-ajatuksena on: Mikkeli rakentaa vastuullisesti asukkaidensa, elinkeinojensa sekä luonnon ja ympäristönsä hyvinvointia. Tärkeimmät strategian toteutumiseen tarvittavat toimenpiteet on koottu ohjelmiksi. Ohjelmia on kolme: 1) asukkaiden hyvinvointiohjelma 2) elinkeinojen hyvinvointiohjelma, 3) luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma.

Mikkelin 4H-yhdistys on huomioinut selvityksessään että yhdistyksen toiminta tukee kaikkia kolmea hyvinvointiohjelmaa.

Mikkelin kaupunginvaltuusto ja Mikkelin kaupunginhallitus on linjannut vuoden 2016 avustuksien myöntöä. Kaupunginhallituksen ohjeena on, että vuonna 2016 yhdisyksille myönnettävää avustustasoa leikataan 10 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminta on Mikkelin kaupungin strategian mukaista. Mikkelin 4H-yhdistys ry:lle myönnetään 63 000 euron toiminta-avustus vuoden 2016 toimintaan (avustuksessa on huomioitu kaupunginhallituksen 10 %:n avustustason leikkaus).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin 4H-yhdistys ry