Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kunnossapitoavustushakemus 2015/Leppälahden yt

MliDno-2015-1928

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Leppälahden  yksityistie sijaitsee Suomenniemellä. Tien pituus on 2,300 km ja se on koko matkalta vapaa-ajanasutuksen ulospääsytienä.

Vuoden 2015 kunnossapitohakemus on saapunut tietoimeen 31.7.2015. Myöhästymisen syyksi toimitsijamies ilmoittaa: "hakemus on myöhässä, koska huomasimme nyt vasta, ettei meille ollut tullut hakemuskaavaketta vuodelle 2015".

Tietoimen lähetysaineiston perusteella Leppälahden tiekunnalle on lähtenyt postia samaan aikaan kuin muillekin tiekunille tammikuussa. Tässä 20.1.2015 päivätyssä kirjeessä on ollut ohjeet ja tunnukset sähköistä hakemista varten. Lisäksi kirjeessä on ollut hakemuslomake.

Tiekunnan toimitsijamies otti puhelimitse yhteyttä asiassa tietoimeen 31.7.2015 ja heille laitettiin uusi hakemuslomake ja ohjeet sähköpostin liitteenä samana päivänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Leppälahden yksityistielle maksetaan vuoden 2015 kunnossapitoavustus myöhästymisen johdosta 15 prosentilla vähennettynä. Avustuksen määrä on 2,3 km x 150 euroa x 0,85 = 293,25 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leppälahden yt/ Jorma Salmensuo