Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Kitereen yt/Peruskorjaus 2015 (lisäpykälä)

MliDno-2015-2009

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta päätti 15.11.2013, että Ristiinan keskustaajaman välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Kitereen yksityistielle haetaan yksityistietoimitusta tielautakunnan aloitteesta välillä Tanssi- ja huvikeskus Metsälinna- Huumontie.

Mainittu yksityistietoimitus nro 2013-463624 on päättynyt 15.6.2015. Toimituksessa perustettiin Kitereen yksityistie, jonka pituus on 1,23 km. Tie kuuluu koko matkalta kunnossapidon I-luokkaan.

Kitereen yksityistien tiekunta on päättänyt 16.9.2015 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan, että Kitereen yksityistien peruskunnostus toteutetaan käyttämällä esillä olleista vaihtoehdoista vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan keskimmäistä vaihtoehtosuunnitelmaa. Kyseisen suunnitelman mukaan entinen kestopäällyste poistetaan, kaikki ojat perataan ja rummut uusitaan tarvittaessa (kaikkiin rumpuihin rakennetaan siirtymäkiilat). Tien yläosa kunnostetaan kauttaaltaan kantavuuden parantamiseksi ajamalla siihen 200 mm kalliomursketta. Rungon pahimmat kohdat verkotetaan (noin 20 %). Lopuksi tiehen valetaan asfalttibetoni.

Ramboll Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan työn kustannusarvio on 214.781,26 euroa alv 24 %. Tiekunta on pyytänyt, että Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustaisi Kitereen yksityistien perusparantamishanketta siten, että avustusprosentti on 90 prosenttia tai enemmänkin, koska suurin osa tien käyttäjistä on tiekunnan ulkopuolisia autoilijoita.

Yksityistietoimituksen kuluessa tielautakunnan edustajat ovat ilmoittaneet tieosakkaille, että parantamisavustusta tullaan maksetaan  90 prosenttia hyväksyttävistä peruskorjauskustannuksista.

Hanke käynnistetään kuluvan syksyn aikana ja valmistuu kesällä 2016.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Kitereen  yksityistielle myönnetään parantamisavustusta tien kunnostamiseen 80 % toteutuneista kustannuksista sekä 10 % kuntaliitoslisää, enintään kuitenkin  193.303,13 euroa.

Avustus maksetaan enintään kuudessa erässä.

Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi 30.10.2016 mennessä ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset vuodelta 2015 Mikkelin kaupungin tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli 30.12.2015 mennessä.

Tiekunnan on ennalta ilmoitettava tietoimelle valittu urakoitsija sekä työstä vastuussa oleva työnjohtaja ja tiekunnan nimeämä valvoja. Tiekunnan on esitettävä kopio verottajalle tehdystä rakentamispalvelujen ilmoituksesta ennen viimeisen avustuserän maksamista. Mikkelin kaupungin puolelta yhteyshenkilönä toimii yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela puh. 044 794 2560.

Päätös

Hyväksyttiin.

Olli Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:35.

Tiedoksi

Kitereen yt/Jan-Markus Heikkinen