Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto 31.08.2015 § 76, eron myöntäminen Mirva Korpelaiselle maaseutu- ja tielautakunnan varajäsenyydestä

- maaseutu- ja tielautakunnassa Aili Kosusen henkilökohtaisena varajäsenä Mirva Korpelainen on anonut eroa paikkakunnalta poismuuton vuoksi

- valtuusto on valinnut uudeksi varajäsneksi Anne Korholan Pellosniemeltä

- maaseutu- ja tielautakunnan opintomatka 2.-4.9.2015 matkakertomus valokuvin

- Mullikkaan yksityistien hoitokunnan kirje 28.9.2015, jossa hoitokunta pyytää suorittamaan tiellä tielautakunnan katselmuksen, koska tieosakas Harri Särkkä on kieltänyt urakoitsijaa suorittamasta tiekunnan päättämää perukorjaustyötä hänen maansa kohdalla. Tiekunta on päättänyt saattaa työt muilta osin valmiiksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.