Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 1.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Haapaniemenlinjan avustaminen 2015/vok Majava (lisäpykälä)

MliDno-2015-2019

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiosuuskunta Majava on suunnitellut laajentavansa Pohjalahdentien suunnan vesihuoltoa ulottumaan myös Haapaniementien ja Haapakujan kiinteistöille. Hankkeen vaikutuspiirissä on kuusi kiinteistöä. Vesijohtolinjan pituus on 722 m ja kustannusarvio 14.382,37 euroa.

Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt hankkeen toteutuksen ja hakenut Mikkelin kaupungilta vesihuoltoavustusta kyseisen linjan rakentamiseen entisen käytännön mukaisesti 15 prosentin suuruisena. Hanke toteutetaan loka-marraskuussa 2015.

Haukivuoren kunta avusti aikoinaan vastaavia hankkeita 15 % avustusosuuden mukaan hyväksyttävistä kustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Maaseutu- ja tielautakunta myöntää vesiosuuskunta Majavalle 15 prosentin suuruisen, mutta kuitenkin enintään 2.157,35 euron avustuksen käytettäväksi Haapaniementien-Haapakujan vesihuoltolinjan toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Avustus on haettava maksuun ja linjan tarkepiirustukset toimitettava maaseututoimistoon 31.5.2016 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesiosuuskunta Majava/Pekka Vauhkonen