Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että jaoston jäsenet ja rakennusvalvonnan henkilökunta sekä poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista vastaava kaavoitusinsinööri Minna Frosti esittäytyivät.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.