Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Johtavan rakennustarkastajan päätös 3.6.2022 § 1
Johtavan rakennustarkastajan päätöksellä on uudeksi rakennustarkastajaksi valittu rakennusmestari Marko Kurvinen. Hän aloittaa virassa 1.8.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkittiin, että rakennustarkastajan virkaan valittu Marko Kurvinen esittäytyi lupa- ja valvontajaostolle tämän pykälän yhteydessä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.