Lupa- ja valvontajaosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunkiympäristölautakunta 25.5.2021 § 85:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että rakennusvalvonnan arkiston sähköisiä lupa-asiakirjoja luovutetaan jatkossa myymällä Lupapiste-kaupan kautta siten, että palvelun tuottaja veloittaa asiakirjan tilaajalta 12 € (alv 0 %)/asiakirja. Mikkelin kaupunki veloittaa palveluntuottajaa 3,84 € (alv 0 %) jokaisesta yksittäisestä kaupassa myydystä asiakirjadokumentista. Asiakirjojen digitointi kilpailutetaan erikseen. Järjestelyllä vähennetään rakennusvalvonnan henkilökuntaa työllistävää asiakirjojen hakemista arkistoista, nopeutetaan asiakirjojen saantia ja vähennetään asiakkaille koituvia kustannuksia. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.