Lupa- ja valvontajaosto, kokous 3.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhalltukselle osoitettu hallintokantelu kaavoitusinsinöörin päätöksistä, jotka koskevat As Oy Talo 2000 nimiselle yhtiölle myönnettyjä poikkeamislupia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Jari Ahonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.