Lupa- ja valvontajaosto, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0159/3 19.8.2019:

Hallinto-oikeus on kumonnut lupa- ja valvontajaoston päätöksen 7.6.2018 § 25, jolla Suur-Savon Sähkö Oy oli oikeutettu sijoittamaan sähkölinja Kiesilän kylän tilojen RN:o 3:26 ja 3:45 alueelle ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.