Lupa- ja valvontajaosto, kokous 19.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Muut asiat

Päätös

Keskusteltiin tulevan rakentamislain muutoksista ja niiden vaikutuksesta valmisteilla olevaan rakennusjärjestykseen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.