Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunkikehityslautakunta 2.5.2023 § 68

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi rakennusvalvonnan kiinteistöveroprojektin projektisuunnitelman vuosille 2023-2027 niin, että projektia jatketaan vuoden 2027 loppuun saakka, jolloin se loppuu, vaikka kaikkia alueita olisi saatu tarkastettua. Toimintaa tehostetaan ja tuloksista raportoidaan lautakunnalle kalenterivuosittain. Henkilökunta vakinaistetaan, koska edellytyksiä määräaikaisten työsopimusten tekemiselle ei enää ole.

Itä-Suomen hallinto-oikeus päätös 1114/2023 9.5.2023

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut lupa- ja valvontajaoston päätöksen 09.06.2022 § 20, jolla on hylätty Suur-Savon Sähkö Oy:n hakemus sijoittaa 20 kV keskijänniteilmajohto Haukivuorella välille Hirviniemi-Nykälä ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.