Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miikka Frisck ja Terhi Taskinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 21.12.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Taskinen ja Jouko Nousiainen. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.