Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Päätös 20/0221/3 30.11.2020. Hallinto-oikeus on hylännyt naapurimaanomistajan valituksen Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaoston päätöksestä13.2.2020 § 4, jolla on myönnetty MPY Telecom Oyj:lle (tuolloin MPY Palvelut Oyj) suunnittelutarveratkaisu ristikkomallisen telemaston ja kuuden neliömetrin suuruisen laitetilan sijoittamiseksi kiinteistölle 491-404-1-271, osoitteessa Porrassalmentie 36.

Päätös 20/0227/3 9.12.2020. Valituksen käsittely Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 17.9.2020 § 23, raukeaa, koska valittaja on peruuttanut hallinto-oikeudell etekemänsä valituksen. Kyse on Kiinteistö Oy Kuvernöörille myönnetystä poikkeamisluvasta toimistohuoneiden muuttamiseen asunnoiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.