Lupa- ja valvontajaosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miikka Heikkinen ja Terhi Taskinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 19.12.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.